Samenwerking & netwerken

FysioNU participeert in de volgende Medische Centra samen met andere eerstelijnszorgverleners:


FysioNU heeft samenwerkingsverbanden en overleg met meerdere eerste en tweede lijns zorgverleners:
FysioNU participeert in Multi Disciplinair Overleg (MDO) met:
  • MDO kinderlongziekten
  • MDO gynaecologie, urologie, seksuologie
  • MDO kinderartsen, urologen, nurse practioners, pedagogisch medewerker: PiPo “klas”
  • MDO huisartsen Loolaan
  • MDO huisartsen de Linie
  • MDO verloskundigen
  • MDO psychologen centrum Apeldoorn
  • MDO ParkinsonNet
  • MDO ClaudicatioNet
  • MDO Neurologie